❰ Back
Gallery
Share
 

Kaikodo

74 E 79th St, New York
212-585-0121


Phone

Map

Website

Twenty Years of Contemporary Ink Art at Kaikodo
May 02-Jun 28
Artists: Michael Cherney, Yang Yongliang, Xu Jianguo, Tseng Yuho, Lin Yan, Wang Mansheng, Wai Pong-yu, Lin Guocheng, Wucius Wong, Tseng Yuho, Zhu Daoping, Arnold Zhang, Harold Wong, Luo Jianwu, Li Xubai