❰ Back
Gallery
Share
 

Halle Saint Pierre

2, rue Ronsard, Paris
+33 1 42 58 72 89
Ouvert en semaine : 11h - 18h, samedi : 11h - 19h, dimanche : 12h - 18h


Phone

Map

Website

Art Brut Japonais II
Sep 07-Mar 10
A l'heure ou l'art brut trouve la place qui lui est due sur la scene de l'art contemporain, le Japon contribue a porter ce phenomene artistique au-dela de son ancrage originel occidental. Artistes : Takeru Aoki, Ryusuke Aruse, Kazuma Ashida, Keisuke Atsumi, Takayuki Ayama, Yoshiaki Fujikawa, Yu Fujita, Hiroshi Fukao, Makoto Fukui, Waraji Gosokuno, Hakunogawa, Shinobu Hamawaki, Shogo Harazuka, Reiichi Hayashida, Masaki Hironaka, Masaru Inoue, Shinji Ishikawa, Keita Kagaya, Yukio Karaki, Noriyuki Katsura, Yasuhiro Kobayashi, Norimitsu Kokubo, Akio Kontani, Takumi Matsuhashi, Naoya Matsumoto, Yukio Miyashita, Haruka Mori, Masaki Mori, Satoshi Morita, Ryosuke Nakajima, Yuichi Nishida, Satoshi Nishikawa, Yosuke Nishiyama, Yuko Nohara, Ichiro Oka, Toshio Okamoto. Commissaire : Martine Lusardy. Vernissage : vendredi 7 septembre, 9h30-13h.