❰ Back
Gallery
Share
 

Galerie Tamenaga

18 avenue Matignon, Paris
+33 1 42 66 61 94
lundi - samedi : 11h - 13h/14h - 19h


Phone

Map

Website

Nouvelle Ere du Japon III
Sep 20-Oct 20
Artistes : Yuki Fujiwara, Rikizo Fukao, Maiko Kitagawa, Kengo Nakamura, Takehiko Sugawara, Kyosuke Tchinai, Miyuki Tsugami, Tamihito Yoshikawa. Vernissage : jeudi 20 septembre, 18h.