❰ Back
Gallery
Share
 

Immanence

21 Avenue du Maine, Paris
+33 1 42 22 05 68
jeudi - samedi : 14h - 18h


Phone

Map

Website

Les commandants
Oct 05-Oct 07
Artistes : Anok, Mickael Berdugo, Carole Baudon, Edouard Boyer, Jing Chen, Qian Chen, Yi-Chun Chen, Aiko Fujita, Rayoung Kim, Hyogi Lee, Dario Lopez Bastias, Vanessa Perrin, Arielle Pyard, Claudia Roma O'Brien, Louis Royer, Mitsuhiro Uenishi, Tiantian Wang, Ludwig Wuarnier, Qian Zhao.