❰ Back
Gallery
Share
 

Fordham University - Lipani Gallery

33 W 60th St, New York
212-636-6788


Phone

Map

Website

2018 Senior Thesis Exhibitions
Feb 23-May 21
Artists: Marc Deitz, Perla Troncoso, Sophia Chelnitsky, Mayra Gutierrez, Masha Bychkova, Arthur Banach, Sam Robbins.