❰ Back
Gallery
Share
 

Galerie Da-End

17 rue Guenegaud, Paris
+33 1 43 29 48 64
mardi - jeudi : 14h - 19h, vendredi - samedi : 11h - 19h


Phone

Map

Website

Musubi
Sep 15-Nov 10
Dans les mythes cosmogoniques de la tradition shintoiste, le Musubi incarne l'energie creatrice qui genere et anime toutes les formes de vies. Artistes : Rica Arai, Yoko Fukushima, Yuichi Hirako, Orie Inoue, Shinsuke Kawahara, Saori Miyake, Daido Moriyama, Pavillon Miwa, Ishii Nobuo, Toshio Saeki, Satoshi Saikusa, Momoko Seto, Toshio Shibata, Makiko Tanaka, Natsuko Tanihara, Mitsuru Tateishi, Minsa You.